BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU

STT
No
Mã Hàng
Code No
Tên Bánh
Product Name
Trọng lượng
Weight per pcs
ĐVT
Unit
Giá bán (VND/Cái)
Price per pcs
HÌNH ẢNH
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 1  788,000
1 B5Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng180gmCái / Pcs150,000
2 D1Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt180gmCái / Pcs150,000
3 GTTCD6Trà Lài Cầu Đất Túi Lọc Hộp Giấy 10g * 2g20GrTúi38,000
4 GRVVRCDRượu Vang Đỏ Real Compania De Vinos Tradicion – Tempranillo 2017 – 14% – 750Ml750mlChai250,000
5 HGHộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý0Cái / Pcs200,000
 
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 2  860,000
1 B5Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng180gmCái / Pcs150,000
2 D1Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt180gmCái / Pcs150,000
3 D2Red Bean – Đậu Đỏ180gmCái / Pcs110,000
4 GRVVRCDRượu Vang Đỏ Real Compania De Vinos Tradicion – Tempranillo 2017 – 14% – 750Ml750mlChai250,000
5 HGHộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý0Cái / Pcs200,000
 
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 3  1,010,000
1 C1Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng180gmCái / Pcs200,000
2 D2Red Bean – Đậu Đỏ180gmCái / Pcs110,000
3 D3Pearl of Harmony – Hạt Sen Mè Đen Trứng Muối180gmCái / Pcs150,000
4 GRVVCDA1Rượu Vang Đỏ Castillo De Almansa Coleccion – 14.5% – 750Ml750mlChai350,000
5 HGHộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý0Cái / Pcs200,000
 
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 4  1,370,000
1 B3Pure Lotus 2 Yolks  – Hạt Sen Tinh Khiết 2 Trứng180gmCái / Pcs170,000
2 C1Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng180gmCái / Pcs200,000
3 A1Taro Jingsa – Khai môn Hạt Sen Trứng Muối180gmCái / Pcs150,000
4 GRVVABRượu Vang Đỏ ABVNDANTIA NEGROAMARO 16% – 750Ml750mlChai650,000
5 HGHộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý0Cái / Pcs200,000
 
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 5  928,000
1 B5Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng180gmCái / Pcs150,000
2 D1Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt180gmCái / Pcs150,000
3 GTTCD6Trà Lài Cầu Đất Túi Lọc Hộp Giấy 10g * 2g20GrTúi38,000
4 GRMRJW11Rượu JW Red Label 75Cl GB F20 Hộp Thiếc75clChai390,000
5 HGHộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý0Cái / Pcs200,000
 
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 6  1,865,000
1 A2Green Ruby – Trà Xanh Hồng Ngọc180gmCái / Pcs135,000
2 A4Tiramisu – Tiramisu Phomai180gmCái / Pcs150,000
3 C1Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng180gmCái / Pcs200,000
4 GRMRJW5Rượu JW Green Label  15Y hộp Thiếc 750ml750mlChai1,180,000
5 HGHộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý0Cái / Pcs200,000