Test Bảng giá

Đăng bởi Nguyễn Văn Hệ vào lúc 2020-08-13
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2020
Chủng loại: Bánh Trung Thu
Nhãn hiệu: Givral
Xuất xứ: Việt Nam
STTTÊN BÁNHTRỌNG LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG  TRỌNG LƯỢNG TRỌNG LƯỢNG
150gr (1 Trứng)200gr (2 Trứng)250gr (2 Trứng)300gr (2 Trứng)
Mã SPĐơn GiáMã SPĐơn GiáMã SPĐơn GiáMã SPĐơn Giá
(Vnđ/Cái)(Vnđ/Cái)(Vnđ/ Cái)(Vnđ/ Cái)
1Thập Cẩm Gà4D312,0004B346,0004A363,000XX387,000
2Thập Cẩm Gà6D216,0006B250,0006A
281,000
AA306,000
3Thập Cẩm Gà2D196,0002B217,0002A241,000
XA
270,000
4Thập Cẩm Gà8D144,0008B173,0008A197,000XB217,000
5Thập Cẩm3D128,0003B
158,000
3A182,000XC201,000

 

BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2020
Chủng loại: Bánh Trung Thu
Nhãn hiệu: Givral
Xuất xứ: Việt Nam
STTTÊN BÁNHTRỌNG LƯỢNGTRỌNG LƯỢNGTRỌNG LƯỢNGTRỌNG LƯỢNG
150gr (1 Trứng)200gr (2 Trứng)250gr (2 Trứng)300gr (2 Trứng)
Mã SP Đơn GiáMã SP Đơn GiáMã SP Đơn GiáMã SP Đơn Giá
(Vnđ/ Cái)(Vnđ/ Cái)(Vnđ/ Cái)(Vnđ/ Cái)
1Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào4D312,0004B346,0004A363,000XX387,000
2Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt6D216,0006B250,0006A281,000AA306,000
3Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá2D196,0002B217,0002A241,000XA270,000
4Thập Cẩm Gà Quay8D144,0008B173,0008A197,000XB217,000
5Thập Cẩm3D128,0003B158,0003A182,000XC201,000
6Thập Cẩm Ngũ Nhân17D193,00017B229,00017A253,000X6297,000
7Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư27D205,00027B230,00027A258,000  
8Hạt Sen5D123,0005B150,0005A165,000X1185,000
9Đậu Xanh7D111,0007B131,0007A145,000X2159,000
10Đậu Xanh Sầu Riêng9D118,0009B137,0009A152,000XD164,000
11Dừa Hạt Dưa10D113,00010B143,00010A153,000  
12Khoai Môn Hạt Sen11D128,00011B149,00011A167,000  
13Mè Đen15D131,00015B149,00015A166,000X5180,000
14Trà Xanh  16B151,00016A168,000X4182,000
15Đậu Phộng18D109,00018B132,00018A149,000  
16Cà Phê19D109,00019B132,00019A149,000  
17Đậu Đen20D109,00020B132,00020A149,000  
18Chocolate – Cappuccino28D109,00028B132,00028A149,000  
19Lá Dứa30D117,00030B139,00030A156,000  
 
BÁNH CHAY (0 TRỨNG)
1Đậu Xanh 0 Trứng12D88,00012B108,00012A124,000  
2Hạt Sen 0 Trứng13D101,00013B127,00013A143,000  
3Đậu Đen 0 Trứng14D98,00014B113,00014A131,000  
4Khoai Môn Hạt Sen 0 Trứng26D104,00026B130,00026A147,000  
5Thập Cẩm Chay 0 Trứng29D139,00029B164,00029A189,000  
6Dẻo Đậu Xanh 0 TrứngD1199,000D1105,000D2116,000  
7Dẻo Hạt Sen 0 TrứngD12116,000D5132,000D6141,000  
8Dẻo Lá Dứa 0 TrứngD13101,000D9108,000D10121,000  
9Dẻo Trà Xanh 0 TrứngD14131,000D3141,000D4148,000  
10Dẻo Khoai Môn 0 TrứngD15102,000D7108,000D8119,000  
 
SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT
STTTÊN BÁNHMÃ SPTRỌNG LƯỢNGĐƠN GIÁ
1Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (6 Trứng)1A1000gr981,000
2Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (4 Trứng)1B600gr656,000
3Thập Cẩm Gà Quay (4 Trứng)1C600gr515,000
 
BÁNH TRĂNG NGŨ SẮC
STTTÊN BÁNHMÃ SPTRỌNG LƯỢNGĐƠN GIÁ
1Bánh Trăng Ngũ Sắc Trà Xanh (1 Trứng)16D150gr138,000
2Bánh Trăng Ngũ Sắc Blueberry (0 Trứng)21D150gr184,000
3Bánh Trăng Ngũ Sắc Raspberry (0 Trứng)22D150gr184,000
4Bánh Trăng Ngũ Sắc Chocolate (0 Trứng)23D150gr149,000
5Bánh Trăng Ngũ Sắc Phô Mai (0 Trứng)24D150gr149,000
6Bánh Trăng Ngũ Sắc Cranberry (0 Trứng)25D150gr184,000
 
COMBO BÁNH TRĂNG NGŨ SẮC
STTTÊN COMBO BÁNHTÊN BÁNH MÃ SPTRỌNG LƯỢNGĐƠN GIÁ
1SẮC MÀUTrà Xanh (1 Trứng) 16D150gr620.000 VNĐ
2Blueberry (0 Trứng) 21D150gr
3Chocolate (0 Trứng) 23D150gr
4Phô Mai (0 Trứng) 24D150gr
 
1TÌNH THÂNBlueberry (0 Trứng) 21D150gr701.000 VNĐ
2Raspberry (0 Trứng) 22D150gr
3Cranberry (0 Trứng) 25D150gr
4Phô Mai (0 Trứng) 24D150gr
 
1NHƯ ÝTrà Xanh (1 Trứng) 16D150gr988.000 VNĐ
2Blueberry (0 Trứng) 21D150gr
3Raspberry (0 Trứng) 22D150gr
4Chocolate (0 Trứng) 23D150gr
5Phô Mai (0 Trứng) 24D150gr
6Cranberry (0 Trứng) 25D150gr
 
COMBO BÁNH TRUNG THU 2020
STTTÊN COMBO BÁNHTÊN BÁNHMÃ SPTRỌNG LƯỢNGĐƠN GIÁ
1SUM VẦY – 1Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 Trứng)6B200gr760.000 VNĐ
2Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng)2B200gr
3Hạt Sen (2 Trứng)5B200gr
4Dừa Hạt Dưa (2 Trứng)10B200gr
 
1SUM VẦY – 2Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng)2B200gr662.000 VNĐ
2Thập Cẩm (2 Trứng)3B200gr
3Hạt Sen (2 Trứng)5B200gr
4Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng)9B200gr
 
1SUM VẦY – 3Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng)8B200gr611.000 VNĐ
2Thập Cẩm (2 Trứng)3B200gr
3Đậu Xanh (2 Trứng)7B200gr
4Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng)11B200gr
 
1TÂM GIAO – 1Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng)2A250gr797.000 VNĐ
2Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (2 Trứng)27A250gr
3Đậu Xanh (2 Trứng)7A250gr
4Dừa Hạt Dưa (2 Trứng)10A250gr
 
1TÂM GIAO – 2Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 Trứng)17A250gr767.000 VNĐ
2Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng)8A250gr
3Hạt Sen (2 Trứng)5A250gr
4Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng)9A250gr
 
1TÂM GIAO – 3Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng)8A250gr691.000 VNĐ
2Thập Cẩm (2 Trứng)3A250gr
3Đậu Xanh (2 Trứng)7A250gr
4Khoai Môn Hạt Sen (2 Trứng)11A250gr
 
1TẾT ĐOÀN VIÊN – 1Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (1 Trứng)6D150gr655.000 VNĐ
2Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (1 Trứng)27D150gr
3Hạt Sen (1 Trứng)5D150gr
4Đậu Xanh (1 Trứng)7D150gr
 
1TẾT ĐOÀN VIÊN – 2Thập Cẩm Ngũ Nhân (1 Trứng)17D150gr620.000 VNĐ
2Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 Trứng)2D150gr
3Đậu Xanh Sầu Riêng (1 Trứng)9D150gr
4Dừa Hạt Dưa (1 Trứng)10D150gr
 
1TẾT ĐOÀN VIÊN – 3Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 Trứng)2D150gr579.000 VNĐ
2Thập Cẩm Gà Quay (1 Trứng)8D150gr
3Đậu Xanh (1 Trứng)7D150gr
4Khoai Môn Hạt Sen (1 Trứng)11D150gr
 
1TRĂNG YÊU THƯƠNG – 1Thập Cẩm Ngũ Nhân (1 Trứng)17D150gr906.000 VNĐ
2Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (1 Trứng)6D150gr
3Thập Cẩm (1 Trứng)3D150gr
4Hạt Sen (1 Trứng)5D150gr
5Đậu Xanh Sầu Riêng (0 Trứng)9D150gr
6Khoai Môn Hạt Sen (1 Trứng)11D150gr
 
1TRĂNG YÊU THƯƠNG – 2Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (1 Trứng)27D 150gr841.000 VNĐ
2Thập Cẩm Gà Quay (1 Trứng)8D 150gr
3Thập Cẩm (1 Trứng)3D 150gr
4Hạt Sen (1 Trứng)5D 150gr
5Dừa Hạt Dưa (1 Trứng)10D 150gr
6Khoai Môn Hạt Sen (1 Trứng)11D 150gr
 
1TRĂNG YÊU THƯƠNG – 3Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 Trứng)2D 150gr780.000 VNĐ
2Thập Cẩm Gà Quay (1 Trứng)8D 150gr
3Thập Cẩm (1 Trứng)3D 150gr
4Đậu Xanh (1 Trứng)7D 150gr
5Dừa Hạt Dưa (1 Trứng)10D 150gr
6Đậu Xanh (0 Trứng)12D 150gr
 
1COMBO ĐẶC BIỆT 70 NĂM  – 1Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 Trứng)XX 300gr1.028.000 VNĐ
2Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 Trứng)X6 300gr
3Hạt Sen (2 Trứng)X1 300gr
4Đậu Xanh (2 Trứng)X2 300gr
 
1COMBO ĐẶC BIỆT 70 NĂM  – 2Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 Trứng)AA 300gr922.000 VNĐ
2Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2Trứng)XA 300gr
3Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng)XD 300gr
4Trà Xanh (2 Trứng)X4 300gr

Là một trong những thương hiệu bánh gạo cội trên thị trường Việt Nam, bánh trung thu Givral luôn làm người tiêu dùng bất ngờ bởi hương vị hấp dẫn, đậm đà đầy lôi cuốn trong mỗi mùa tết đoàn

 

 


Chia sẻ với bạn bè

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: